Kostnad för solpaneler i Dalarna?

Varje år installeras det tusentals nya solcellsanläggningar på privatägda fastigheter vilket gör att fastighetsägaren kan producera en del av den elektricitet som fastigheten använder själv. Att investera i solpaneler i Dalarna innebär att du får en bra avkastning under många år framåt men även att du bidrar till en bättre miljö.

Idag är det många privatpersoner som har valt att installera solpaneler i Dalarna för att själv kunna producera sin egen gröna elektricitet. En av orsakerna till att även privatpersoner väljer att installera solpaneler i Dalarna är att kostnaden för solpaneler har sjunkit med cirka 80 % över de senaste 7 åren. Detta har lett till att kostnaden för solpaneler i Dalarna ligger på en nivå som gör att du kan få dina investerade pengar tillbaka över en översiktlig tid, cirka 10-12 år. Därefter kan du se fram emot en bra avkastning på din investering under ytterligare 15-20 år i form av sänkta energikostnader.

Kostnad för solpaneler

Hur mycket du får betala för solpaneler i Dalarna beror på hur stor solcellsanläggning du väljer att installera för din fastighet. En optimal solcellsanläggning producerar elektricitet som motsvarar cirka 50 % av fastighetens energibehov. Det innebär att om fastigheten förbrukar cirka 20 000 kWh per år bör du investera i en solcellsanläggning på 10 kW, vilket i Dalarna ger en elproduktion av cirka 10 000 kWh per år. Som privatperson har du möjlighet att få 15% grönt avdrag på kostnaden för såväl arbete som material när du installerar solpaneler. Detta avdrag har likt ROT-avdraget ett tak på 50 000kr per person och år och installationen behöver uppfylla ett antal krav. Väljer du att investera i lagring av solenergi finns det möjlighet att få ännu större avdrag. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Installera solpaneler i Dalarna

När du har bestämt dig för att investera i en solcellsanläggning i Dalarna kan du kontakta Solceller Borlänge för att boka ett kostnadsfritt möte. Vid detta möte kan vi se över förutsättningarna för att installera solceller. Dels krävs det att det finns utrymme på den tak-sida som vetter mot söder men även att solcellerna inte hamnar i skugga, då detta påverkar solcellernas effekt. Därefter kommer vi att sammanställa en offert med all information du behöver för att få ett bra underlag för att kunna fatta ett beslut om din investering i solceller. Offerter innehåller bland annat ett konkurrenskraftigt pris för solcellsanläggningen men också information om garantier och villkor.

 

Efter att du accepterat offerten kan vi planera in tid för installation av dina solceller. Normalt tar det bara några dagar att färdigställa installationen och efter att solcellsanläggningen blivit inkopplad på elnätet kan du direkt påbörja produktionen av din egen gröna elektricitet.


Vad du behöver tänkta på innan och efter installationen 

  • Innan du begär en offert bör du kontrollera om det krävs bygglov för dina solceller. Idag krävs det normalt inte bygglov för att installera solceller på en privat fastighet men om din fastighet ligger i ett detaljplanerat område eller om det är kulturmärkt kan det krävas bygglov.

 

  • Innan installationen bör du jämföra olika elbolags priser. Du kommer fortfarande att bli tvungen att köpa elektricitet från ditt elbolag under de tider som din solcellsanläggning inte producerar någon elektricitet. Under de tider som solcellerna producerar som mest elektricitet kommer den elektricitet som din fastighet inte använder för stunden att föras vidare ut på elnätet för försäljning. Det kan vara bara att försöka hitta ett elbolag som kan erbjuda låga elpriser för den el som du köper och höga priser för den el som du säljer.

    Väljer du att behålla ditt befintliga elbolag behöver du lämna in en föranmälan till elbolaget så att de kan förbereda en installation av en ny elmätare vid fastigheten. Den nya elmätaren gör det möjligt för dig att fortsättningsvis kunna köpa el men också att du kan sälja det överskott av elektricitet som dina solceller producerar.

 

  • Efter att installationen är klar behöver du göra en efteranmälan till elbolaget så att de kan komma ut till fastigheten och installera den nya elmätaren. Det kan ta upp till 2 veckor innan installationen genomförs men därefter kan du omgående påbörja produktionen av din egen miljövänliga elektricitet för din fastighet.

 

Boka hembesök med oss när du har frågor om solenergi

Vi är dina lokala experter inom solenergi & solceller i Borlänge. Varmt välkommen att kontakta oss för att boka gratis hembesök där vi kan hjälpa dig att göra en klok och miljövänlig investering!