Hur fungerar en installation av solpaneler i Borlänge?

Om du är nyfiken på att installera solpaneler på ditt hus i Dalarnas län så är det bra om du förbereder dig och tar reda på hur det egentligen fungerar att installera och sätta upp solpaneler. Vi är ett kompetent företag som jobbar med solenergi i Borlänge. Vi har lång erfarenhet och av oss får du alltid en detaljerad beskrivning av vad du behöver tänka på inför en installation av soltak eller solpaneler. 

Att tänka på vid installationer av solceller/solpaneler

  • Använda dig av ett kompetent solcellsföretag (likt Solceller Borlänge)
  • Använd dig av en kvalitativ anläggning
  • Vem sköter driften och underhållet av solcellsanläggningen?


Förutsättningar för en riktigt bra installation av solpaneler i Borlänge

Att installera solceller är ett ordentligt elarbete – det är därmed viktigt att den firma som anlitas har kompetenta elektriker som utför installationen. Tillsammans med husägaren tar säljaren fram en produkt som har de bästa möjligheterna att generera mest solel efter de förutsättningarna ett hus eller en anläggning har. Det är husägarens skyldighet att begära bevis för installationsfirmans kompetens och elektrikernas elcertifikat. Alla delar i elproduktionskedjan skall vara CE-märkta enligt riktlinjerna för europeisk elstandard och det skall alltid medfölja en instruktionsbeskrivning på svenska.

  • Idag är det stor efterfrågan på installation av solceller & solpanel och det är av största vikt att privata ägare ser till att rätt firma utför jobbet och därmed undvika de oseriösa installatörerna
  • En oseriös firma kan tyckas snabbast, enklast och billigast vid ett första ögonkast men uppfyller kanske inte kraven på produkter och installation
  • Kraven baserar även de flesta husförsäkringarnas giltighet och om olyckan är framme bör huset ha en bra anpassad försäkring som täcker eventuella behov
  • Det skall kännas tryggt att anlita en riktigt bra firma som jobbar med solenergi


Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Reglerna finns samlade i elsäkerhetsverkets skrift där ett avsnitt behandlar installation av solcellsanläggningar. Även Svensk elstandard har skapat en enkel, men informativ broschyr där det viktigaste tas upp från dessa regler. Den är väl värd att läsa. Här nämns även de rekommendationer och riktlinjer för EMC, som handlar om att alla elektriska apparater och installationer på plats skall kunna jobba ostört av varandra. När EMC råder jobbar all elektrisk utrustning kompatibelt med varandra. 


Drift och underhåll av solceller/solpanel i Dalarna

Som ägare av solcellsanläggningen är det viktigt att vara noga med att drift och underhåll sköts och planeras. En enkel regelbunden kontroll görs ofta av ägaren själv. En djupare och mer ingående kontroll bör utföras regelbundet och av certifierad installatör.
Ofta finns möjlighet att ingå ett serviceavtal med de installatörer som utfört arbetet. De har erfarenhet, utbildning och rätt instrument för att effektivt mäta slitage och hålla anläggningarna som mest effektiv i sin solelsproduktion. Solceller & solpaneler kan tyckas dyra i inköp, men med rätt produkt, bra installation och service av anläggningen kommer solceller att ge fin energi under lång tid.

Kontakta oss så kan vi berätta mer!